دلکش: افسانه وفا

افسانه وفا
شعر: [بیژن ترقی]
آهنگ: اسدالله ملک
خواننده: دلکش