دلکش: نشاط

نشاط (آمد نوبهار)
شعر: [اسماعیل] نواب صفا
آهنگ: [مهدی] خالدی
خواننده: دلکش

مجموعه ترانه‌های آهنگ نشاط (آمد نوبهار)

* * *