ایرج ـ عهدیه: والس شیرین و فرهاد (ترانه فیلم)

ایرج عهدیه والس شیرین و فردها

والس شیرین و فرهاد
(گذشته‌ها) [+]

شعر: بیژن ترقی
آهنگ: همایون خُرم
خوانندگان: ایرج ـ عهدیه
ترانهٔ فیلم: خشم کولی

عشق شیرین، حکایت فرهاد
نمی‌رود از دل نمی‌رود از یاد

بگذر از غم گذشته‌ها
غم مخور ز سرگذشت ما
که شد جهان بهشت ما
زندگی بُوَد به کام ما
زنده می‌شود ز نام ما
حکایت گذشته‌ها

عشق ما به دل دهد صفا
که به عشقِ با شکوه ما
شکفته شد وجود ما
زندگی بُوَد به کام ما
زنده می‌شود ز نام ما
حکایت گذشته‌ها

عشق شیرین، حکایت فرهاد
نمی‌رود از دل نمی‌رود از یاد

بیا که نور عشق تو چراغ راه من بود
بیا که در شب سیه رخ تو ماه من بود
ز عشق آتشین ما شکفته گلشن افق
نوید زندگی دهد چهره‌ی روشن افق

عشق شیرین، حکایت فرهاد
نمی‌رود از دل نمی‌رود از یاد

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!