فریده نصیری: داش احمد (ترانه فیلم)

داش احمد
شعر: جعفر پورهاشمی
آهنگ: جعفر پورهاشمی
خواننده: فریده نصیری
ترانه فیلم: داش احمد

نام‌ پسران در ترانه‌های ایرانی

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!