پریا: کافر قیزی جون (ترانه فیلم)

پریا کافر قیزی

کافر قیزی
شعر: جعفر پورهاشمی
آهنگ: جعفر پورهاشمی
خواننده: پریا
ترانه فیلم: حسین کرد

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!