عهدیه: بوسه غم (ترانه فیلم)

بوسه غم (مرا رها کن) [+]
شعر: محمدعلی شیرازی
آهنگ: همایون خرم
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: دنیای پر امید

error: Content is protected !!