محمد نوری: جان مریم

محمد نوری جان مریم

جان مریم
شعر: مینو [محمد نوری]
آهنگ: کامبیز مژدهی
خواننده: محمد نوری

گل سرخ و سپیدُم کی می‌آیی
بنفشه برگ بیدُم کی می‌آیی
تو گفتی گل در آید من می‌آیُم
گل عالم تموم شد کی می‌آیی

وای جان مریم جان مریم

جان مریم چشماتو وا کُن، منو صدا کُن
شد هوا سپید، در اومد خورشید
وقت اون رسید که بریم به صحرا
آی نازنین مریم . . . آی نازنین مریم

جان مریم چشماتو وا کُن، منو صدا کُن
بشیم روونه، بریم از خوونه
شونه به شونه به یاد اون روزها
آی نازنین مریم . . . آی نازنین مریم

باز دوباره صبح شد، من هنوز بیدارم
کاش می‌خوابیدم، تو رو خواب می‌دیدم

خوشه‌ی غم، توی دلم زده جوونه
دونه به دونه،‌دل نمی‌دونه
چه کُنه با این غم؟
آی نازنین مریم . . . آی نازنین مریم

بیا رسید وقت درو، مال منی از پیشم نرو
بیا سرِ کارمون بریم، درو کنیم گندمارو
بیا بیا نازنین مریم
نازنین مریم . . . آی نازنین مریم

* * *
حکایت ترانه‌ی «جان مریم» به روایت «کامبیز مژدهی»

* * *

error: Content is protected !!