عهدیه: چه دارم (ترانه فیلم)

چه دارم
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: انوشیروان روحانی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: روسپی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *