ایرج ـ گوگوش: تو را می‌خوام، حاشا ندارم (ترانه فیلم)

تو را میخوام، حاشا ندارم
شعر: رضا شمسا
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: ایرج و گوگوش
ترانه فیلم: آسمون بی‌ستاره

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!