جعفر پورهاشمی ـ شاهین: گردن بلوری (ترانه فیلم)

گردن بلوری (هلو جون)
شعر: [جعفر] پورهاشمی
آهنگ: [جعفر] پورهاشمی
خواننده: جعفر پورهاشمی و شاهین
ترانه فیلم: دزد سیاه پوش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!