عهدیه: حالی به حالی (ترانه فیلم)

عهدیه حالی به حالی

حالی به حالی
شعر: ؟
آهنگ: ؟
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: ستاره هفت آسمون

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!