شهپر: عمو سبزی فروش (ترانه فیلم)

عمو سبزی فروش
تنظیم آهنگ: جعفر پورهاشمی
خواننده: شهپر
ترانه فیلم: جنوبی

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!