علی نظری: قسم

علی نظری قسم

قسم
شعر: علی نظری
آهنگ: علی نظری
خواننده: علی نظری

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!