حسین موفق: کلید ساز

حسین موفق کلید ساز

کلید ساز
شعر: فیروز برنجیان
آهنگ: فیروز برنجیان
خواننده: حسین موفق

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *