لعبت والا: غزلی از «قاری» (شاعر افغان)

لعبت والا قاری شاعر افغان

غزلی از ملک‌الشعرا قاری (شاعر افغان)
بیان اشعار: لعبت والا
تار: هوشنگ ظریف
(ایران گرام)

* * *
بیهوده انفعال چرا زان دهان برم
حاشا که نام غنچه دگر بر زبان برم

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!