کیوان: منو تو از یاد می‌بری ـ می‌ترسم از چشمام بخونی (جلد صفحه)

کیوان منو تو از یاد می‌ بری

منو تو از یاد می‌بری ـ می‌ترسم از چشمام بخونی
کیوان
(آوای شهر)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
کیوان: منو تو از یاد می‌بری
کیوان: می‌ترسم از چشمام بخونی

* * *

error: Content is protected !!