کوروس سرهنگ‌زاده: دیگه این دل واسه ما دل نمیشه (هدیه سپاه دانش)

کوروس سرهنگ زاده دیگه این دل واسه مادل نمیشه

دیگه این دل واسه ما دل نمیشه [+]
شعر: [بیژن مفید]
آهنگ: [بیژن مفید]
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده
هدیه سپاهیان دانش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!