ترانه‌های فیلم «ستاره هفت آسمون» (جلد صفحه)

آهنگ های فیلم ستاره هفت آسمون

ترانه‌های فیلم «ستاره هفت آسمون»
عهدیه ـ ایرج ـ عزت‌الله مقبلی ـ گوگوش
(مونوگرام)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
گوگوش ـ یا لیلی
عهدیه ـ حالی به حالی
عهدیه ـ مقبلی: مینی‌ژوپ
ایرج ـ مقبلی: اول و آخر
ایرج ـ مقبلی: ستاره هفت آسمون

* * *

error: Content is protected !!