هما سیار: روزی که خورشید به دریا رفت (کانون پرورش فکری)

هما سیار روزی که خورشید به دریا رفت

روزی که خورشید به دریا رفت
نویسنده: هما سیار
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

خرگوش کوچولو هنوز دریا را ندیده بود، اما قرار بود روز بعد با پدرش به کنار دریا برود. بنابراین، آن روز شیطانی نکرده بود و با ادب تر و تمیزتر از همیشه شده بود. اما روز بعد هر چه خرگوش کوچولو منتظر ماند، خورشید طلوع نکرد. او که حوصله‌اش سررفته بود بیرون رفت و از ستاره ها و ماه پرسید که چرا خورشید درنیامده است. اما آنها هم نتوانستند به او پاسخی دهند.
سرانجام، قورباغه از دریا و از خوشحالی ماهیها برای او خبر آورد. آخر آن روز خورشید برای روشن کردن ته دریا به آنجا رفته بود!

صدای:
سیمین احساسی
رضا بابک
سوسن فرخ‌نیا
علیرضا هدائی
بهرام شاه‌محمدلو
شیوا گورانی
مرضیه برومند

هما سیار روزی که خورشید به دریا رفت

مشخصات کتاب:
نام کتاب: روزی که خورشید به دریا رفت
نویسنده: هما سیار
تصویرگر: محمدرضا نیکفر

موضوع: داستان
گروه سنی: ب (سال‌های دوم و سوم دبستان)
ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

تعداد صفحات: ۲۴ صفحه
قطع کتاب: ۲۴ × ۲۴ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۲

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!