نورالدین زرین‌کلک: اتل متل (کانون پرورش فکری)

نورالدین زرین کلک اتل متل توتوله

اتل متل توتوله
کارگردان: نورالدین زرین‌کلک
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۳

فیلم با استفاده از نقاشی های تعدادی از کودکانِ کتابخانۀ نیاوران تولید شده و شعر معروف اتل متل را به تصویر کشیده است.

 

اتل متل توتوله
کارگردان: نورالدین زرین‌کلک
فیلمبردار: محمد فیجانی
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی
۳۵ میلیمتری ـ رنگی
مدت: ۴ دقیقه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *