اسکار وایلد: شاهزاده شاد (کانون پرورش فکری)

اسکار وایلد شاهزاده شاد

شاهزاده شاد
نوشته: اسکار وایلد
ترجمه: فریدون معزی مقدم
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

با صدای:
قصه‌گو: فریدون دائمی
شاهزاده: جلال مقامی
پرستو: الهه پارسایی

در بلندترین نقطه‌ی شهر، روی پایه‌ی بزرگی، مجسمه‌ی شاهزاده‌ی شاد برپا بود. سراپای اندامش را  پوششی از طلای ناب در بر گرفته و چشمانش از دو یاقوت کبود درخشنده و دسته‌ی شمشیرش یاقوتی درشت و سرخ‌رنگ بود. همه از شاهزاده‌ی شاد تعریف می‌کردند و او را دوست داشتند. . .

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!