م. آزاد: قصه‌ی طوقی (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

م آزاد قصه طوقی

قصهٔ طوقی
نویسنده: محمود مُشرف آزاد تهرانی (م. آزاد)
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

با صدای:
نیکو خردمند: قصه‌گو
احمد رسول‌زاده: پدر طوقی
رامین جمشیدپور: طوقی
ناصر طهماسب: جولا ـ رنگرز
مهدی اجیر: شعرباف ـ درزی

* * *
این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!