م. آزاد: قصه‌ی طوقی (شنیداری) (کانون پرورش فکری)

م. آزاد قصه طوقی

قصهٔ طوقی
نویسنده: محمد مُشرف آزاد تهرانی (م. آزاد)
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

با صدای:
نیکو خردمند
احمد رسول‌زاده
رامین جمشیدپور
ناصر طهماسب
مهدی اجیر

* * *
این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

م آزاد قصه طوقی* * *

فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *