نادر ابراهیمی: بزی که گم شد (نوشتاری)

نادر ابراهیمی بزی که گم شد

بزی که گم شد
نویسنده: نادر ابراهیمی
تصویرگر: یوتا آذرگین
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

نادر ابراهیمی بزی که گم شد

خلاصه کتاب:
روزگاری در روستایی، پیرمردی زندگی می‌کرد که یک بُز داشت که به هیچ کس نشانش نداده بود؛ چون که بُزش دندان طلا و سُم طلا، پشمش مثل نخ طلا، ‌ریشش سفید، چشمش سیاه، شاخش بلند و پیچیده و رنگ حنا بود. یک روز که پیرمرد از صحرا برگشت،‌ دید در خانه‌اش باز است و از بُز طلا هم خبری نیست. پیرمرد با غصه و غم راه افتاد توی ده تا سراغ بزش را از مردم بگیرد، اما همه از سؤال او تعجب می کردند، تا اینکه . . .

مشخصات کتاب:
نام کتاب: بُزی که گم شد
نویسنده: نادر ابراهیمی
تصویرگر: یوتا آذرگین

موضوع: داستان
گروه سنی: ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

قیمت: ۴۰ ریال
تعداد صفحات:
قطع کتاب: ۲۴ × ۲۴ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۰
نوبت چاپ دوم: ۱۳۵۷
شمارگان چاپ: ۳۷۰۰۰ نسخه

* * *
این داستان در شکل شنیداری (MP3)

نادر ابراهیمی بزی که گم شد

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!