سیما بینا: دلبر

سیما بینا دلبر

دلبر
شعر:‌ دو بیتی محلی
آهنگ: محلی بیرجندی
خواننده: سیما بینا