الهه: دل بی‌رنگ و ریا (دل دیوانه‌ی من)

الهه دل بی رنگ و ریا

 

دل بی رنگ و ریا (دل دیوانهٔ من)
شعر: کریم فکور
آهنگ: حسن لشگری
خواننده: الهه

دل بی‌رنگ و ریا آیینه‌ی نور خداست
ولی افسوس که به این آسونی پیدا نمی‌شه
این روزا یک دل چون آیینه پیدا نمی‌شه
اگرم پیدا بشه یار دل ما نمی‌شه
دل بی‌رنگ و ریا آیینه‌ی نور خداست
ولی افسوس که به این آسونی پیدا نمی‌شه
خدایا مونده تنها دلِ پاک و مهربونم
چرا این مهربونی شده بلای جونم
دل دیوونه‌ی من چرا یاری نداره
چرا عشق و محبت خریداری نداره
دل بی‌رنگ و ریا آیینه‌ی نور خداست
ولی افسوس که به این آسونی پیدا نمی‌شه

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!