عباس مهرپویا: ساقی کو!؟

ساقی کو!؟
شعر: کسمایی
آهنگ: خارجی
خواننده: عباس مهرپویا

نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *