«صبر» و «جخت» در ترانه‌های ایرانی

احمد شاملو کتاب کوچه

در جلد یازدهم از مجموعه‌ی «کتاب کوچه» ـ کار سترگ احمد شاملو ـ رسیدم به مدخل «صبر و جخت». خرافه‌ای قدیمی در باورهای مردمی که حتما با آن آشنا هستید. یادم آمد از ترانه‌هایی که به این موضوع پرداخته‌اند. (به راستی چیزی هست در این دنیا که ایرانی باذوق در باره‌ی آن شعر و ترانه‌ای نسروده باشد!؟) چند تایی از آنها را در جعبه موسیقی این صفحه گذاشتم. شنیدنشان خالی از لطف نیست.

نماد و نشانه‌های مذهبی در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!