در توصیف آن «آتش به جا مانده از کاروان»

نیما یوشیج اجاق سرد

پیشینه‌ی توصیف «مانده بر جا آتشی از کاروانم» از «تورج نگهبان» در ترانه «سوگند» با صدای «ویگن»؛ و «آتشی ز کاروان جدا مانده» از «بیژن ترقی» که «دلکش»‌ خواند شاید به شعر «اجاق سرد» سروده‌ی «نیما یوشیج» برسد. آنجا که می‌گوید: «مانده از شبهای دورا دور / بر مسیر خامُش جنگل / سنگ‌چینی از اجاقی خُرد / اندرو خاکستر سردی»

سوگند: (تورج نگهبان ـ بابک افشار ـ ویگن)
آتش کاروان (بیژن ترقی ـ علی تجویدی ـ دلکش)
اجاق سرد (نیما یوشیج، با صدا و دکلمه‌ی احمد شاملو)

* * *

error: Content is protected !!