علی‌اکبر صادقی: هفت شهر (کانون پرورش فکری)

علی اکبر صادقی هفت شهر

هفت شهر
کارگردان: علی‌اکبر صادقی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

«زمان» در هیئت جنگاوری پیر ظاهر می شود.

 

هفت شهر
سناریو: فیروز شیروانلو
طراح و کارگردان: علی‌اکبر صادقی
دستیار: پرویز نادری
نقاشان: رفیعی / حریری / جلایر / اسبقی
فیلمبردار: فیجانی
صدا: هرایر
موسیقی: شیدا قرچه‌داغی
گفتار به شعر: م. آزاد
گوینده: احمد شاملو
۳۵ میلیمتری ـ رنگی
مدت: ۱۵ دقیقه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!