غزلیات مولوی با صدای احمد شاملو (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو مولوی

غزلیات مولوی
صدای: احمد شاملو
موسیقی متن:‌ فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

وه چه بی‌رنگ و بی‌نشان که منم
کی ببینم مرا چنان که منم
. . .
شمس تبریز را چو من دیدم
نادره بحر و گنج و کان که منم

* * *
یار مـرا، غـار مـرا، عشق جگـرخوار مرا
یار تویی،‌ غار تویی، خواجه نگهدار مرا
. . .
این تن اگر کم تندی،‌ راه دلم کم زندی
راه شدی تا نبُدی این همـه گفتار مرا

* * *
بنمای رُخ که باغ و گلستانم آرزوست
بگشـای لب که قـند فراوانم آرزوست
. . .
بنمـای شمس مفخر تبـریز رو ز شرق
من هُدهُدم، حضور سلیمانم آرزوست

* * *
تلخی نکُند شیرین ذقنم
خالی نکُند از می دهنم
. . .
حـاصـل تــو ز مــن دل بـر نکنی
دل نیست مرا،‌ من خود شکنم

* * *
من مست و تو دیوانه، مـا را که برد خانه؟
صد بار تو را گفتم: کم خور دو سه پیمانه
. . .
شمس‌الحق تبریزی، از خلق چه بگریزی
اکنـون کـه در افکنـدی صـد فتنـه‌ی فتانه

* * *
نگفتمت: مـرو آن‌جـا، کــه آشنات منم
در این سراب فنا چشمه‌ی حیات منم
. . .
اگر چراغ دلی دانک راه خانه کجاست
وگــر خـدا صفتـی دانک کدخدات منم

* * *
دل من رای تو دارد،‌ سر سودای تو دارد
رُخ فرسوده‌ی زردم غم صفرای تو دارد
. . .
سوی تبریز شو ای دل، بر شمس‌الحق مُقبل
چو خیالش به تو آید که تقاضای تو دارد

* * *
در وصالت چرا بیاموزم
در فراقت چرا بیاموزم
. . .
در وفا نیست کس تمام استاد
پس، وفا از وفا بیاموزم

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!