حسن تهرانی: قصه‌ی درخت هلو (کانون پرورش)

قصه درخت هلو صمد بهرنگی

قصه‌ی درخت هلو
کارگردان: حسن تهرانی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

 

قصه‌ی درخت هلو
برداشتی آزاد از فکر قصه‌ی «یک هلو هزار هلو» نوشته‌ی صمد بهرنگی
سناریو و گارگردان: حسن تهرانی
دستیار کارگردان: جواد میرمیران
مدیر فیلمبرداری: ابوالقاسم ناسوتی
دستیار فیلمبردار: فیروز ملک‌زاده
دستیاران دیگر: احمد عسگری / علی باقری / جهان آزاد
منشی صحنه: افشین شرکت
صدا: هرایر آتشکار
تدوین تصویر: عباس گنجوی
سرپرست گویندگان: فریدون دائمی
موسیقی متن: اسفندیار منفردزاده
طراح پوستر: فرشید مثقالی
بازیگران: پرویز کاردان / دیانا / هادی میر میران / عصمت صفوی.
بچه‌ها: باقر / حاجی

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!