تصویرها ـ شعرهایی از گذشته و امروز (کانون پرورش فکری)

تصویرها کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شعرهایی از گذشته و امروز
تصویرگر: بهمن دادخواه
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

شعرهایی از گذشته و امروز کانون پرورش فکری کودکان

خلاصه کتاب:
شاید هزار سال فاصله به سادگی از راه شعر و زبان از میان برداشته شود و بتوان بر بال خیال نیاکان سخنور و هنرمند، طبیعت زیبا و رنگارنگ این سرزمین را با نگاهی متفاوت نگریست.
مجموعه حاضر چنین هدفی را دنبال می کند و به همین منظور از نقاشیهای زیبا و جذابی نیز بهره برده است.

مشخصات کتاب:
نام کتاب: شعرهایی از گذشته و امروز
تصویرگر: بهمن دادخواه

موضوع: شعر
گروه سنی: ج (سال‌های چهارم و پنجم دبستان)

قیمت: ۷۰ ریال
تعداد صفحات: ۲۳ صفحه
قطع کتاب: ۱۶ × ۲۳ سانتی‌متر

تاریخ چاپ اول: ۱۳۵۱
چاپ دوم: ۱۳۵۶
شمارگان چاپ: ۲۰۰۰۰ نسخه

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!