ذکریا هاشمی: پری (کانون پرورش فکری کودکان)

ذکریا هاشمی پری

پری
کارگردان: ذکریا هاشمی
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

 

پری
نویسنده و کارگردان: ذکریا هاشمی
کمک کارگردان: مهدی فخیم‌زاده
فیلمبردار: مهرداد فخیمی
کمک فیلمبردار: فیروز ملک‌زاده
صدا بردار: هرایر آتشکار
کمک صدا بردار: احمد عسگری / حسین مرادی
مدیر تدارکات: محسن نصرتی
مونتاژ: ایرج صادقپور
لابراتوار: فیلمساز
سرپرست گویندگان: فریدون دائمی
موسیقی: اسفندیار منفردزاده
بازیگران: سهیلا / ذکریا هاشمی / مهدی فخیم‌زاده / و با شرکت: بچه‌های قلعه محمدعلی‌خان و اهالی قلعه‌ی امین‌آباد

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!