رضا علامه‌زاده: دار (کانون پرورش فکری)

رضا علامه زاده دار

دار
کارگردان: رضا علامه‌زاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

 

دار
نویسنده و کارگردان: رضا علامه‌زاده
دستیار کارگردان:‌ رضا داوری
فیلمبردار: مهرداد فخیمی
دستیار فیلمبردار: فیروز ملک‌زاده
صدا: هرایر آتشکار
دستیاران صدا: محمد حقیقی / احمد عسگری
متصدی نور: جهانگیر آزاد
لابراتوار: فیلمساز
سرپرست گویندگان: فریدون دائمی
مدیر تهیه: محسن نصرتی
تدوین: حسن قشقایی
بازیگران: سامان علامه‌زاده / رضا ودادیان / علی رفیعی‌پور / مهری ودادیان / سیامک اطلسی
برگرفته از «صفحه‌ی رسمی رضا علامه‌زاده در یوتیوپ»

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!