نیما یوشیج: خنده‌ی سرد (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو نیما یوشیج

شعرهای نیما یوشیج
با صدای: احمد شاملو
موسیقی متن: احمد پژمان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

خنده‌ٔ سرد

صبحگاهان که بسته می‌ماند
ماهی آبنوس در زنجیر،
دُم طاووس پر می‌افشاند،
روی این بام تن بشُسته ز قیر.

چهره‌سازان این سرای دُرشت،
رنگ‌دان‌ها گرفته‌اند به کف.
می‌شتابد ددی شکافته پُشت،
بر سر موج‌های همچو صدف.

خنده‌ها می‌کُنند از همه سو،
بر تکاپوی این سحرخیزان.
روشنان سر به‌سر در آب فرو،
به یکی موی گشته آویزان.

دلربایان آب بر لب آب
جای بگرفته‌اند.
رهروان با شتاب و در تک‌و تاب
پای بگرفته‌اند.

لیک باد دمنده می‌آید
سرکش و تُند
لب از این خنده بسته می‌ماند
هیکلی ایستاده می‌پاید.

صبح چون کاروان دُزد زده
می‌نشیند فسرده
چشم بر دزد رفته می‌دوزد
خنده‌ٔ سرد را می‌آموزد.

اسفند ۱۳۱۹

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *
یادنامه‌ «نیما یوشیج» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!