نیما یوشیج: تو را من چشم در راهم (کانون پرورش فکری)

احمد شاملو نیما یوشیج

شعرهای نیما یوشیج
با صدای: احمد شاملو
موسیقی متن: احمد پژمان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۱

تو را من چشم در راهم

تو را من چشم در راهم شباهنگام
که می‌گیرند در شاخ «تلاجن» سایه‌ها رنگ سیاهی
وزان دلخستگانت راست اندوهی فراهم؛
تو را من چشم در راهم.

شباهنگام. در آن‌دم‌ها  که بر جا دره‌ها چون مُرده‌ماران خفتگانند؛
در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سرو کوهی دام
گرم یاد آوری یا نه، من از یادت نمی‌کاهم؛
تو را من چشم در راهم.

زمستان ۱۳۳۶

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *
یادنامه‌ «نیما یوشیج» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!