نیلوفر: آمهدی (ترانه فیلم)

نیلوفر آمهدی

آمهدی
شعر: مهرداد افشین
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: نیلوفر
ترانه فیلم: شوخی نکن دلخور می‌شم

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!