یقه‌گیری فروغ فرخزاد!

فروغ فرخزاد سانسور

دیوان «ایرج میرزا» را در پی قصیده‌ای از سروده‌های او ورق می‌زدم چشمم خورد به قطعه‌ی «تصویر زن» و یاد عکسی از «فروغ فرخزاد» افتادم که این اواخر با کمک فتوشاپ به او زیرپیراهن یقه هفت پوشانده‌اند!

آن  نمونه‌ی فتوشاپ‌شده‌ را در کنار تصویر اصلی در بالای صفحه‌ ببینید. ابیاتی از قطعه‌ی «تصویر زن» را در ادامه بخوانید. قبلا هم در باره‌ی «سانسورهای تصویری!» در این سایت نوشته‌ام. لینک آنها را هم پای این مطلب می‌گذارم. دیدنش خالی از لطف نیست.

در سردرِ کاروانسرایی
تصویرِ زنی به گچ کشیدند
اربابِ عمایم این خبر را
از مُخبر صادقی شنیدند
گفتند که واشریعتا، خلق
رویِ زنِ بی‌نقاب دیدند
آسیمه‌سر از درونِ مسجد
تا سردرِ آن سرا دویدند
ایمان و امان به سرعتِ برق
می‌رفت؛ که مؤمنین رسیدند
این آب آورد، آن یکی خاک
یک پیچه ز گِل بر او بُریدند
ناموسِ به باد رفته‌ای را
با یک دو سه مُشت گِل خریدند
چون شرعِ نبی ازین خطر جَست
رفتند و به خانه آرمیدند
. . . .
. . .
[دیوان ایرج، به اهتمام محمدجعفر محجوب، چاپ ششم ۱۳۶۸، مقدمه صفحۀ ۱۷۷]

از دیگر سانسورهای تصویری
یقه‌گیری «فروغ فزخزاد»
بود و نبودِ «حبیب‌الله‌خان بلور»
● دکتر سیمین دانشور، همسر سید جلال!
● اندر حکایت حذف آن بطری مشکوک! از روی میز
● اندر حکایت سانسورهای تصویری (رهی به جای الهه)
● ابتکار «اطلاعات» در پوشاندن شانه‌های علیاحضرت ملکه!

* * *
یادنامهٔ «فروغ فرخزاد» در سایت «روای حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!