قاسم جبلی: بیگانه

قاسم جبلی بیگانه

بیگانه
شعر و آهنگ: اسدالله باقری
خواننده: قاسم جبلی