مهدی اخوان‌ثالث: صدای شاعر (کانون پرورش فکری)

شعرهای مهدی اخوان ثالث

کلام و صدا: اخوان‌ثالث
موسیقی: فریدون شهبازیان
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۲

پیشینه‌ی ضبط و انتشار صدای شاعران معاصر در دکلمه‌ی سروده‌هایی از خود‌ به نیمه‌ی دوم دهه‌ی پنجاه می‌رسد. امری که به ابتکار «احمدرضا احمدی» در «کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان» شکل گرفت. از جمله اولین مجموعه‌هایی که در آن سال‌ها با عنوان «صدای شاعر» منتشر شد، یکی هم سروده‌هایی از «اخوان ثالث» با صدای خود او بود.

* * *

مهدی اخوان ثالثغزل ۳

آنجا بگو تا کدامین ستاره‌ست
که شب‌فروز تو خورشید پاره‌ست؟

* * *

مهدی اخوان ثالثپرستار

نشسته در کنارم، اشک بارد شب.
من این می‌گویم و دنباله دارد شب.

* * *

مهدی اخوان ثالثباغ من

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
ابر؛ با آن پوستین سردِ نمناکش.

* * *

مهدی اخوان ثالثقاصدک

ابرهای همه عالم شب و روز
در دلم می‌گریند.

* * *

مهدی اخوان ثالثزمستان

تگرگی نیست، مرگی نیست.
صدایی گر شنیدی، صحبت سرما و دندان‌ست.

* * *

  مهدی اخوان ثالثآواز کرک

خوشا با خود نشستن، نرم‌نرمک اشکی افشاندن،
خوشا پیمانه‌ای، دور از حریفان گران‌جانی.

* * *

مهدی اخوان ثالثدریچه‌ها

نه مهر فسون، نه ماه جادو کرد،
نفرین به سفر، که هرچه کرد او کرد.

* * *

  مهدی اخوان ثالثپیوندها و باغ

ای درختان عقیم ریشه‌تان در خاکهای هرزگی مستور،
یک جوانه‌ی ارجمند از هیچ‌جاتان رُست نتواند.

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *
یادنامهٔ «مهدی اخوان‌ثالث» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!