به آرامی آغاز به مُردن می‌كُنی،‌ اگر . . .

احمد شاملو پابلو نرودا

شعر Il meurt lentement از سروده‌های پابلو نرودا است که احمد شاملو آن را به زبان فارسی برگردانده است. مخاطبِ پابلو نرودا در این شعر، سوم شخصِ مفرد است. «می‌میرد آرام، آن‌کس که سفر نمی‌کُند و کتابی نمی‌خواند. . .» احمد شاملو اما در ترجمه‌ی خود، مخاطب شعر را به دوم شخص تغییر داده است. او معتقد بود ترجمه‌ی اشعار به زبان مقصد، باید به زبانِ ادبیاتِ شاعرانه در آید تا شیوایی کلام خود را از دست ندهد.» از این‌رو است که ترجمه‌ی احمد شاملو با ترجمه‌ی لغت به لغت سروده‌ی پابلو نرودا متفاوت است.

به آرامی آغاز به مُردن می‌كُنی
اگر سفر نكُنی
اگر كتابی نخوانی
اگر به اصواتِ زندگی گوش ندهی
اگر از خودت قدردانی نكُنی

به آرامی آغاز به مُردن می‌كُنی
زمانی كه خودباوری را در خودت بكُشی
وقتی نگذاری دیگران به تو كمک كُنند

به آرامی آغاز به مُردن می‌كُنی
اگر بَرده‌‏ی عادات خود شوی
اگر همیشه از یک راهِ تكراری بروی
اگر روزمرگی را تغییر ندهی
اگر رنگ‏های متفاوت به تن نكُنی
یا اگر با افرادِ ناشناس صحبت نكُنی

به آرامی آغاز به مُردن می‌كُنی
اگر از شور و حرارت
از احساساتِ سركش
و از چیزهایی كه چشمانت را به درخشش وامی‌دارند
و ضربان قلبت را تندتر می‌كُنند
دوری كُنی

به آرامی آغاز به مُردن می‌كُنی
اگر هنگامی که با شغلت، یا عشقت شاد نیستی و آن را عوض نکُنی
اگر برای مطمئن، در نامطمئن خطر نكُنی
اگر ورای رویاها نروی
اگر به خودت اجازه ندهی
كه حداقل یک بار در تمام زندگی‌ات
ورای مصلحت‌اندیشی بروی

امروز زندگی را آغاز كُن!
امروز مُخاطره كُن!
امروز كاری كُن!
نگذار كه به آرامی بمیری.
شادی را فراموش نکُن

* * *
آثار «احمد شاملو» در سایت «راوی حکایت باقی»

* * *

error: Content is protected !!