جواد بدیع‌زاده:‌ سرود آذربایجان

سرود آذربایجان جواد بدیع زاده

سرود آذربایجان
شعر: رهی معیری
ویولون: خالدی، تار:‌موسی
خواننده: جواد بدیع‌زاده

error: Content is protected !!