نادر ابراهیمی: بُزی که گم شد (شنیداری)

بُزی که گم شد

نوشتۀ: نادر ابراهیمی
موسیقی متن:  اسفندیار منفردزاده
تهیه شده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. تهران ـ سال ۱۳۵۰

 

با صدای:
مریم معترف :  قصه‌گو
بهزاد فراهانی: پیرمرد
بابک: جوان
رامین فرزاد: جوان ـ پیرمرد
ایرج ادیب‌زاده: جوان
مظفر مقدم: جوان
منیژه فاضلی: جوان
خسرو فرحزادی: جوان

«بزی که گم شد»، قصۀ یک بز طلا، یک پیرمرد، و گروه بزرگی از مردم است.
پیرمرد، بز طلا را پنهان نگه می‌دارد و به هیچ‌کس نشان نمی‌دهد.
یک‌روز، بُز ناپدید می‌شود.
پیرمرد، پی بُز می‌گردد، به امید آنکه پیدایش کند.
مردم، از وجود بُز باخبر می‌شوند و می‌کوشند که آنرا بیابند و تصاحب کنند.
مردم، بُز را همچون هوا، آب، و طلا، از آن همه می‌دانند. و پیرمرد، گمان می‌کند که بُز فقط مال اوست، و بعد . . .
برگرفته از: پشت جلد صفحۀ «بُزی که گُم شد» از مجموعۀ صدا برای کودکان.

* * *

فایل شنیداری (دانلود)

* * *

این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

* * *