نادر ابراهیمی: بزی که گم شد (شنیداری)

نادر ابراهیمی بزی که گم شد

بزی که گم شد
نوشته: نادر ابراهیمی
موسیقی: اسفندیار منفردزاده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۵۰

با صدای:
مریم معترف :  قصه‌گو
بهزاد فراهانی: پیرمرد
بابک: جوان
رامین فرزاد: جوان ـ پیرمرد
ایرج ادیب‌زاده: جوان
مظفر مقدم: جوان
منیژه فاضلی: جوان
خسرو فرحزادی: جوان

«بزی که گم شد»، قصۀ یک بز طلا، یک پیرمرد، و گروه بزرگی از مردم است.
پیرمرد، بز طلا را پنهان نگه می‌دارد و به هیچ‌کس نشان نمی‌دهد.
یک‌روز، بُز ناپدید می‌شود.
پیرمرد، پی بُز می‌گردد، به امید آنکه پیدایش کند.
مردم، از وجود بُز باخبر می‌شوند و می‌کوشند که آنرا بیابند و تصاحب کنند.
مردم، بُز را همچون هوا، آب، و طلا، از آن همه می‌دانند. و پیرمرد، گمان می‌کند که بُز فقط مال اوست، و بعد . . .
برگرفته از: پشت جلد صفحۀ «بُزی که گُم شد» از مجموعۀ صدا برای کودکان.

* * *
این کتاب در شکل نوشتاری (PDF)

نادر ابراهیمی بزی که گم شد

* * *
فهرست آثار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (۱۳۵۷ ـ ۱۳۴۴)

* * *

error: Content is protected !!