عارف ـ بزن آتش

بزن آتش
ترانه‌خوان: عارف
شعر ترانه: شهریار دادور
آهنگ‌ و تنظیم: اسفندیار منفردزاده

بزن آتش بر آن نامه، به رویاهای خودکامه
نشاید بر تن زیبا، بپوشید آن سیه‌ جامه
تن عریان ز زیبایی جان دارد نشان
حیف از تن و جانت که بر آن،
رنگ غم پوشی به نام دین خودکامه

بزن آتش، بسوزان، دود کن، خاکسترش بر باد ده
به‌هم زن این فریب، این طرح و برنامه
به زیبایی بیآرا موی و ابرو چشم و رخساره
به تن کن شاد و روشن، یا به بر کن ارغوان جامه

به شور زندگی شادی‌کنان رقصان چو پروانه
فریبایی کن از دقمرگی این خیل خودکامه
تنت عریان کن و آتش بزن بر حکم خودکامه
درختی تو که زیبایی تو همزاد هر چه رنگ و وارنگی‌ست
بیا فریاد کن زیبایی‌‌ات را تا زوال هر چه خودکامه

* * *
در بارهٔ «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *

error: Content is protected !!