گیتی: گل مریم

گیتی پاشایی گل مریم

گل مریم
کلام: کریم فکور / خواننده: گیتی
کلام: کریم فکور / خواننده: گیتی
بر آهنگ ترانه: Mia Dekara – Manos Papadakis

گُلِ مریم سر راه تو پَرپَر کردم
ندانستم قسم‌های تو باور کردم

به یادم آمد آن شب در سکوتِ صحرا
تو بودی‌و من‌و مهتاب‌و عطرِ گُلها
رها بود ز غمها دلِ ما

رفتی‌و شد فنا آن رویا
در دلم شد بی‌تو هنگامه برپا
در انتظارت عُمرم هدر شد
نفرین بر این دنیا

گُلِ مریم سر راه تو پَرپَر کردم
ندانستم قسم‌های تو باور کردم

* * *
نمونهٔ فارسی‌شدهٔ ترانه‌های مشهور

* * *

error: Content is protected !!