برنامه رادیویی گلچین هفته ۲۱

برنامه گلچین هفته رادیو ایران قدیم

● 01:00 پیش درآمد ماهور / درویش‌خان / اجرا: گروه شیدا
● 06:13 می ناب / شعر: حافظ / آهنگ: روح‌الله خالقی / خواننده: بنان
● 19:32 افسانه / شعر: نیما یوشیج / آهنگ: جواد معروفی / خواننده: سیما بینا
● 25:30 ترانه اصیل کردی / خواننده: علا‌الدین بابا شهابی
● 30:07 بسوزان / شعر: عبدالله الفت / آهنگ: علی تجویدی / خواننده: سیمین غانم
● 38:56 گریه کن / شعر: عارف قزوینی / تنظیم: گروه سماعی / خواننده: عبدالوهاب شهیدی
● 46:13 به کنارم بنشین / شعر: رهی معیری / آهنگ: مهدی خالدی / تنظیم: مصطفی کسروی / دلکش
● 54:56 رنگ ناز / علینقی وزیری

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!