داستان شب: مهتاب

داستان شب رادیو ایران قدیم

مهتاب
نوشته: ماه‌منیر مینوی
کارگردان: صادق بهرامی
گوینده داستان: مانی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● نصرت‌الله محتشم
● پرویز بهرام
● اکبر مشکین
● توران مهرزاد
● هوشنگ بهشتی
● مهین دیهیم
● ثریا
● هوشنگ سارنگ
● سیروس ابراهیم‌زاده
● فراز

* * *

error: Content is protected !!