داستان شب: عشق و کینه

داستان شب رادیو ایران قدیم

عشق و کینه
نوشته: جواد نعمت‌الهی
کارگردان: صادق بهرامی
تهیه‌کننده: مهدی شرفی
گوینده: رضا معینی

بازیگران به ترتیب اجرای نقش:
● رامین فرزاد
● فراز
● مسعود تاجبخش
● قاسم گلی
● حسین امیرفضلی
● بهزاد فراهانی
● حمید منوچهری
● فریدون اسماعیلی
● مهین شهرجردی
● خسرو فرحزادی
● ساسان

* * *

error: Content is protected !!