برنامه رادیویی گلچین هفته ۳۹

برنامه گلچین هفته ۳۹

● 00:46 پیش درآمد ماهور / درویش‌خان / گروه شیدا
● 05:23 ردیف ابوعطا / حسن کسایی / جلیل شنهاز / خواننده:‌ تاج اصفهانی
● 13:13 در کوچه‌سار شب / شعر: هوشنگ ابتهاج / آهنگ: محمد حیدری / خواننده: مهستی
● 20:04 آوازی با صدای: روح‌انگیز / ویلون: مهدی مفتاح
● 27:16 اوج / شعر: لعبت والا / آهنگ: فرامرز پایور / خواننده: نادر گلچین (به یاد حسین تهرانی)
● 36:19 هر چه باداباد / دوبیتی‌های ابوسعید ابی‌الخیر / آهنگ: همایون خرم / تنظیم: فرامرز پایور / خواننده: عهدیه
● 44:02 در خلوت غم / شعر: هوشنگ ابتهاج / آهنگ: فرامرز پایور / خواننده: مرضیه
● 53:04 تصنیفی در نوا / گروه شنهاز / خواننده: محمدرضا شجریان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!