برنامه رادیویی گلچین هفته ۴۰

گلچین هفته ۴۰

● پیش درآمد سه‌گاه / رضا محجوبی / گروه سماعی
● 04:14 ابوعطا / حسن کسایی / جلیل شنهاز / خواننده: تاج اصفهانی
● 10:07 دوبیتی‌هایی از بابا طاهر / آهنگ: محمدرضا محسنی / اجرا: گروه مفتاح / خواننده: سیما بینا
● 14:21 قطعه‌ی شورانگیز / ساخته‌ای از: حسین دهلوی
● 20:24 ابیاتی از حافظ / ضرب و صدای: مرشد مرادی
● 24:31 چه بخواهی چه نخواهی / شعر:‌ میرناصر شریفی / آهنگ: مهدی خالدی / تنظیم: مصطفی کسروی / خواننده: دلکش
● 29:56 خسته‌تر / گروه سماعی / محمدرضا شجریان
● 35:56 یار من بار و بار می‌آید / ترانه افغانی / تنظیم: مرتضی حنانه / خواننده:‌ عهدیه
● 39:41 من و دل (پروانه) / گروه سماعی / خواننده: پوران
● 46:01 قطعه‌ی پوپک / ساخته و اجرای:‌ فرامرز پایور
● 51:31 دیلمان / شعر:‌ سعدی / آهنگ: ابوالحسن صبا / خواننده: غلامحسین بنان

*‌ * *
فهرست برنامه‌های گلچین هفته

* * *

error: Content is protected !!